Contact Us

品牌: SETARAM

應用: 食品生化金屬材料環境工程電子材料陶瓷礦物化學工業 / 製程安全油品檢驗能源研發 / 電池測試紡織工業

熱重分析儀與 MSFTIRGCGCMS 聯用(TGA coupling)

Goods number:
串接聯用技術

(TG-DSC-FTIR-MS ; TG-DTA-FTIR-MS)

2. 間歇聯用技術

(TG-DSC-GC/MS ; TG-DTA-GC/MS)

產品敘述

串接聯用技術

(TG-DSC-FTIR-MS ; TG-DTA-FTIR-MS)

2. 間歇聯用技術

(TG-DSC-GC/MS ; TG-DTA-GC/MS)

詳細規格

相關文件

prev-next